Brug Maslows behovspyramide i ledelse

Brug Maslows behovspyramide i ledelse
27. maj 2020 By akupunktur-allergi.dk Blog

Maslows behovspyramide er en visuel fremstilling af de menneskelige behov, som de russisk-amerikanske psykolog Maslow fremstillede i 1940. Maslow opdelte menneskets behov i fem niveauer, som han inddelte efter vigtighed i den forstand at de mest basale behov ligger i bunden. Jo længere nede i bunden af pyramiden, et behov ligger, jo mere vigtigt er det ifølge Maslow at få det opfyldt. Et menneske kan kun interessere sig for at opfylde sine behov trinvist, så ifølge Maslows teori vil mennesket først søge at opfylde det første behov (det nederste i pyramiden) som er de fysiske behov såsom mad og søvn. Først herefter vil mennesket søge at opfylde de næste behov, dem på trin to, som er behovene for sikkerhed – og så videre.

Brug Maslow i din ledelse

Maslows teori om behov bruges nok særligt af undervisere i for eksempel psykologi og samfundsfag, men som leder kan du også bruge Maslows teori om behov. Den giver dig nemlig et indblik i, at det er vigtigt at sørge for at dine ansattes forskellige behov er opfyldt, for man kan måske sige at kun på denne måde vil dine ansatte kun nå op på toppen af stigen og opfylde for eksempel det 5. niveau af behov som er behovet for selvrealisering, som blandt andet indbefatter interessen for at sætte sig karrieremæssige mål. Eller for at dine ansatte kan interessere sig for det 3. niveau i pyramiden, som er de sociale behov (som for eksempel kan være et godt kollegialt samarbejde og fællesskab på arbejdspladsen) kan man sige, at det ifølge Maslows behovspyramide vil kræve, at din ansattes behov på niveau 1 og 2 først er sikrede.

Herunder giver vi dig en kort intro, så du kan lære lidt ift spørgsmålet: hvad er maslows behovspyramide og om de forskellige behov, mennesker har og har brug for at realisere.

Det første niveau er behovet for at få de fysiske behov sikret. De fysiske behov er behovet for at få næring via mad, vand at drikke, få dækket sit behov for søvn, trække vejret og for at forplante sig via sex.

Det andet niveau er behovet for sikkerhed. Det følger, når det første behov er helt eller delvist dækket. Det sikkerhedsmæssige behov vil sige at man føler sig sikker, blandt andet ved at ens grænser bliver respekteret, at der er struktur og orden. Det er altså vigtige elementer at have med i sit lederskab.

Det tredje niveau er det sociale niveau.

Det fjerde niveau er de egoistiske behov eller behovet for agtelse og påskønnelse, og som leder handler det altså her om at motivere sine ansatte ved at anerkende og rose dem.

Det sidste niveau er behovet for at realisere sig selv, herunder selvtillid og at nå sine mål, herunder at man bliver støttet af sin leder til at opnå sine mål i karrieren.

Comments (3)

Post your Comments